ПОПИТАЙ CANDY

Candy е близо до вас във всеки момент от вашия ден. Нуждаете ли се от съвет за употребата и поддръжка на вашия уред или искате съвет за да изберете правилния за вас? Пишете ни и ние ще отговорим на вашия въпрос, поставяйки на вашите услуги нашия дългогодишен опит.

Нуждаете ли се от информация относно вградените и самостоятелно стоящите уреди?

Давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите, описани в раздел B) sf-form-info-privacy-3=Давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите, описани в раздел C) the privacy (компании за директен маркетинг, принадлежащи към групата Candy Hoover Group Srl – с единствен акционер и от трети страни или свързани с тях компании под общ контрол. GIAS Srl, партньори, принадлежащи към категорията на предприятията, които предлагат финансовите услуги и/или оперират в сектори, произвеждащи стоки, свързани със закупения уред. Пълният списък от компании, принадлежащи към групата, трябва да бъде представен по запитване privacy@candy.it)

I give my consent to the processing of personal data for the purposes described in section C) the privacy (direct marketing companies belonging to the group of Candy Hoover Group Srl – with sole shareholder and by third parties or associated companies under common control es. GIAS Srl, partners belonging to the category of entities operating in the financial services and/or operating in sectors producing goods connected to the purchased appliance. The full list of the companies belonging to the group shall be provided upon request to privacy@candy.it)

* Задължителни полета